Osmanlı İmparatorluğu Önemli Olaylar - 1.Bölüm

YODΛ

Seviye 0
Seviye 0
25 Mart 2018
32
0
0
Credits
0


1299-1399 yılları arası


1299
Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması

1300
Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.

1300
Yenişehir'in başşehir yapılması.

1302
Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu.

1302
Köprühisar'ın Fethi

1303
İznik Kuşatması

1303
Marmaracık Kalesi'nin Fethi

1306
Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.

1306
İlk askeri antlaşma

1307
İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.

1308
Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.

1308
İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.

1308
Koçhisar'ın Fethi

1313
Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

1320
Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.

1321
Mudanya'nın fethi

1324
Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.

1326
Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326
Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1331
İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı

1331
İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334
Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337
Kocaeli'nin Fethi

1345
Karesi beyliğinin Osmanlı`lara katılması

1346
Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349 -1352
Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

1352
Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1353
Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1354
Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı

1361
Edirne'nin fethi

1361
Edirne'nin başkent oluşu

1362
Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362
İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri

1362
Kadıaskerliğin teşkili

1363
Pençik Kanununun çıkışı

1364
Sırpsındığı Savaşı

1366
Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı

1371
Çirmen Savaşı

1376
Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377
Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386
Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1388
Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389
I. Kosova Savaşı

1389
I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi

1390
Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390
Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

1390
Gelibolu Tersanesi'nin inşası

1391
İstanbul'un kuşatılması

1391
Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.

1392
Üsküp'ün fethi

1392
Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392
Hamitoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392
Kırkdilim Muharebesi

1392
İşkodra'nın fethi

1393
Amasya'nın fethi

1393
Tırnova'nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi

1395
Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.

1396
Niğbolu Savaşı

1397-1398
Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398
Kadı Burhaneddin'in ölümü

1398
Karadeniz beyliklerinin ilhakı

 
Son düzenleme: