Skript Ders (Başlangıç Skript Nedir Ve Kavramlar) #1

Mrtol

Seviye 0
Seviye 0
6 Mayıs 2018
3
0
0
20
Credits
0
Merhaba değerli forum üyeleri sizlere bugünlerde popüler olan Skript plugininden bahsedeceğim. Skript ingilizce kelimeler yazarak sunucunuzu özelleştirebileceğiniz bir bukkit eklentisidir.


ayraç.fw_-300x18.png


2.png


ayraç.fw_-300x18.pngAşağıda Kendi hazırlamış olduğum içerisinde sunucu dosyaları, skript addonları ve bu addonlar için gerekli bir kaç plugin bulunmaktadır eğer bu işte yeniyseniz bu dosyalari şinizi görecektir.

http://dosya.co/nys04wnt3j5z/skript-sunucu.rar.html

https://www.virustotal.com/#/file/70303d1a09a48df43b2eb90d3596f12f6e41b2624bbbe0360204f5685d71a400/detection


ayraç.fw_-300x18.png


.
a1b40f617a1595f02d607f4bf511cc3d07bc342ada39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709da39a3ee5e6b4b...png


ayraç.fw_-300x18.pngSyntaxlar addon yapımcıları tarafından hazırlanır skript döküman sitelerinde veya tuske pluginin document klasöründe bu syntaxıları bulabilirsiniz syntaxlar skript kodunun nasıl kullanılacağını gösterir.

Aşağıda bir syntax örneği.

Kod:
[discord] (make|create) [discord] [text-]channel [named] %string% in [guild with id] %string% as %string%

Bu bir syntaxdır. syntaxı kullanılabilir hale getirmek için (make|create) parantez içindeki kelimelerden bir tanesini seçiyoruz. Köşeli parantez içinde olan kelimeler opsiyoneldir, tamamen keyfinize kalmış ben genelde köşeli parantez içindekileri yazmam kodu gereksiz uzatır bir şeyi değiştirmez.

%string% dizi demektir. bu kısma yazı yazılması gereklidir string kısmına bir cümle yazalım. (not)
stringler yazıdır bu yüzden mutlaka "" tırnak işareti içerisinde olmalıdır.

Şimdi gelin syntaxı kullanılabilir hale getirelim, syntax'da bulunan [] köşeli parantezleri es geçelim normal parantez () içerisinde bulunan kelimelerden 1 tanesini seçelim.

" in [guild with id] " bu kısımda sadece in de kullanılabilir in guild with id "guildid" de kullanılabilir.
ben sadece in kullanmayı tercih ettim daha kısa ve bi dezavantajı yok kod ne kadar kısaysa skript dosyası o kadar hızlı yüklenir.

kodumuz aşağıda ve artık kullanılabilir hale getirdik.

Kod:
create textchannel named "test" in "guildid" as "botadı"

ayraç.fw_-300x18.png


b5746cb79dbd7bf6db435dc14273904d475bbcd9da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709da39a3ee5e6b4b...png


ayraç.fw_-300x18.png1. Olaylar (events) olaylar bir aktivite gerçekleştiğinde tetiklenir

on break: #kırıldığında
on chat: #konuşulduğunda
every 50 second # her 50 saniyede
broadcast "bu bir duyurudur" #bu bir duyurudur şeklinde duyuru yap


2. Koşullar (Conditions) koşullar adındanda belli olduğu gibi şuysa şunu yap buysa bunu yap gibi


on break: #kırıldığında
if player has permission "op": #eğer kıran oyuncunun "op" izni varsa
send "başarılı" to player #send gönder demektir bir etkidir bloğu kıran kişiye eğer "op" izni varsa başarılı şeklinde mesaj gönderir
else: #eğer kıran oyuncunun "op" izni yoksa:
send "başarısız #send gönder demektir bir etkidir bloğu kıran kişiye eğer "op" izni yoksa başarısız şeklinde mesaj gönderir


3. İfadeler (Expressions) ifadeler adı üstünde bir şeyi ifade eder gösterir tek işlevi budur genellikle %% içerisinde kullanılır

command /bilgi: #command bi event sayılabilir command oyuna yeni bir komut ekler başında on olursa komut kullanımını algılar
trigger: #tetikle bir komut oluştururken mutlaka konmalıdır sadece komut oluşturmada kullanılır
send "%player's world% Dünyasındasın" to player #%player's world% bir ifadedir oyuncunun bulunduğu dünyayı gösterir
send "%player's ping%" to player #%player's ping% bir ifadedir oyuncunun pingini gösterir
send "%player's xp%" to player #%player's xp% bir ifadedir oyuncunun xp sayısını gösterir
send "%player's level%" to player #%player's level% bir ifadedir oyuncunun levelini gösterir
send "%player's location%" to player #%player's location% bir ifadedir oyuncunun koordinatını gösterir
send "%player's money%" to player #%player's money% bir ifadedir ekonomi plugini ve vault plugini var ise çalışır oyuncunun parasını gösterir
send "%player's ip%" to player #%player's ip% bir ifadedir oyuncunun ip adresini gösterir

3. Etkiler (Effects) istenen şeyi yaptırır

command /test:
trigger:
set player's tool to air #oyuncunun aletini yani elinde tuttuğu eşyayı siler
set player's flight mode to true #oyuncunun uçuş modunu açar
set player's flight mode to false #oyuncunun uçuş modunu kapatır
give 1 stone named "test" with lore "test1%nl%test2" to player #oyuncuya test isimli test, test2 açıklamalı 1 taş verir
remove stone named "test" from player #test isimli eşyayı oyuncunun envanterinden siler
drop all items in player's inventory #oyuncunun envanterindeki bütün eşyaları yere bırakır
delete all items in player's inventory #oyuncunun envanterindeki bütün eşyaları siler
give all items in player's inventory #oyuncunun envanterindeki bütün eşyaları oyuncuya verir
kick player due to "sebep" #oyuncuyu sunucudan atar
ban player due to "sebep" #oyuncuyu sunucudan tasaklar
broadcast "metin" #herkesin görebileceği bir duyuru yapar
send "test" to player #oyuncuya test şeklinde mesaj gönderir
send "test" to players #sunucudaki bütün online oyunculara test şeklinde mesaj gönderir
give a stone named "test " to players #bütün oyunculara test isimli taş yollar
remove a stone named "test" from players #bütün oyunculardan 1 tane taş alır
spawn falling block of stone at location 15 meters above player #oyuncunun 15 metre yukarısından taş bloğu düşürür
set targeted block to air #oyuncunun baktığı bloğu siler
set targeted block to grass #oyuncunun baktığı bloğu çimen yapar
add 1 stone to targeted block's inventory #oyuncunun baktığı bloğa 1 adet taş ekler
remove 1 stone from targeted block's inventory #oyuncunun baktığı bloktan 1 adet taş siler
add all items in player's inventory to targeted block's inventory #oyuncunun bütün eşyalarını baktığı bloğa ekler
remove all items in targeted block's inventory #oyuncunun baktığı bloktaki bütün eşyaları siler
give all items in targeted block's inventory to player #oyuncunun baktığı blokları oyuncuya verir
clear player's inventory #oyuncunun envanterini temizler
close player's inventory #oyuncunun açık olan envanterini kapatır
spawn 1 zombie at player #oyuncunun yanında bir zombi oluşturur
set name of last spawned zombie to "test" #en son oluşan zombinin ismini test şeklinde ayarlar
kill targed entity #oyuncunun baktığı varlığı vefat ettirir
kill all players #sunucuda online olan bütün oyuncuları vefat ettirir
kill player #olayı gerçekleştiren yani komutu kullanan oyuncuyu öldürür
teleport player to targeted block #oyuncuyu baktığı bloğa ışınlar
teleport players to player #bütün oyuncuları komutu kullanan oyuncunun yanına ışınlar
teleport players to targeted block #bütün oyuncuları oyuncunun baktığı bloğa ışınlar
teleport player to block at block above targeted block #oyuncuyu baktığı bloğun 1 block yukarısına ışınlar
teleport player to block at block above above targeted block #oyuncuyu baktığı bloğun 2 block yukarısına ışınlar
teleport player to block at block below targeted block #oyuncuyu baktığı bloğun 1 block aşağısına ışınlar
teleport player to block at block below below targeted block #oyuncuyu baktığı bloğun 2 block aşağısına ışınlar
set slot 1 of player to grass #oyuncunun envanterinin 1. slotunu çimen yapar
set player's gamemode to creative #oyuncunun oyun modunu tövbe haşa "yaratıcı" mod yapar
set player's gamemode to survival #oyuncunun oyun modunu hayatta kalma yapar
set player's gamemode to adventure #oyuncunun oyun modunu macera yapar
heal player #oyuncuyu iyileştirir
heal players #bütün oyuncuları iyileştirir
heal player by 4 #oyuncunun sağlığını 4 iyileştirir
set player's max health to 20 #oyuncunun maxiumum canını 20 yapar
remove 2 from player's max health #oyuncunun maxiumum canını 2 eksiltir
add 2 to player's max health #oyuncunun maxiumum canını 2 çoğaltır
set player's food level to 10 #oyuncunun açlığını 10 yapar (10'u geçemezsiniz)
remove 2 from player's food level #oyuncunun açlığını 2 azaltır
add 2 from player's food level #oyuncunun açlığına 2 ekler
add 3 to player's level #oyuncunun leveline 3 ekler
set player's level to 3 #oyuncunun levelini 3 olarak ayarlar
remove 1 from player's level #oyuncunun levelini 1 azaltır
add 3 to player's xp #oyuncunun xpine 3 ekler
set player's xp to 3 #oyuncunun xpini 3 olarak ayarlar
remove 1 from player's xp #oyuncunun xpini 1 azaltır
set line 1 of targeted block to "1" #oyuncunun baktığı bloğun 1. satırına 1 yazar
set line 2 of targeted block to "2" #oyuncunun baktığı bloğun 3 satırına 2 yazar
set line 3 of targeted block to "3" #oyuncunun baktığı bloğun 3. satırına 3 yazar
set line 4 of targeted block to "4" #oyuncunun baktığı bloğun 4. satırına 4 yazar
set name of player's tool to "test" #oyuncunun elindeki eşyanın adını test yapar
set line 1 of lore of tool of player to "test1" #oyuncunun eşyasının açıklamasının 1. satırını test1" yapar
set line 2 of lore of tool of player to "test2" #oyuncunun eşyasının açıklamasının 2. satırını test2" yapar
remove every grassl from the player #oyuncunun envanterindeki bütün çimenleri sile
dye player's helmet to blue #oyuncunun kaskını maviye boyar
repair tool of player #oyuncunun elindeki eşyayı tamir eder
repair all items in player's inventory #oyuncunun envanterindeki bütün eşyaları tamir eder
enchant player's tool with sharpness #oyuncunun elindeki eşyaya keskinlik büyüsü ekler
disenchant player's tool #oyuncunun elindeki eşyanın bütün büyülerinisiler
equip player with diamond helmet #oyuncuya elmas kask giydirir
equip player with all diamond armor #oyuncuya elmas kask,pantalon,ayakkabı,zırh giydirir tamamen elmas set giydirir
ignite the player #komutu kullanan oyuncuyu yakar (player) in sonuna eklenirse bütün oyuncuları yakar
create an explosion of force 10 at player #oyuncunun yanında 10 kuvvetinde bir patlama oluşturur
create a fake explosion at player #oyuncunun yanında çakma patlama oluşturur bi nevi particle
strike lightning effect at player #oyuncunun yanında yıldırım çarptırır hasarsız
strike lightning at player #oyuncunun yanında gerçek bir yıldırım çarptırır

 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: MhaWTHoR